VOLIKIRI 10.04.2020

VOLITAJA:

Isikukood

e-post Kontakttelefon

Kontaktaadress

 

VOLITATAV:

IK/Reg.kood

Tarbimiskoha aadress:


Volitan ühekordse volitusega Volitatava nimel:
- esitama liitumistaotlust
- sõlmima volitatava nimele nimetatud tarbimiskohale Elektrilevi OÜ-ga liitumislepingut
Dokumendid esitatakse ja sõlmitakse volitatava nimel.

 

/allkirjastatud digitaalselt/