LASTEHOIDU VASTUVÕTMISE AVALDUS

 

Palun minu laps ,

vastu võtta Väike Päike lastehoidu asukohaga Soosepa põik 2a, Viimsi.

Soovitav alustamise aeg:

Soovitav päevade arv nädalas:


Lapsevanema andmed:


Nimi
Isikukood
Kodune aadress
Telefon 
E-post

  Annan nõusoleku Väikesele Päikesele töödelda isikuandmeid lapsevanemaga sõlmitava lepingu täitmise eesmärgil.
Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta .
(allkirjastatud digitaalselt)


 
Allkirjasta / Sign