LIITUMISTAOTLUS ELEKTRIENERGIA TOOTJALE 10.04.2020

Taotluse esitaja  Registrikood 

Kontaktaadress

Kontakttelefon e-post

Esindaja Isikukood Esindamise alus

Esindaja telefon  e-post

TARBIMIS- VÕI LIITUMISKOHA ANDMED

Objekti aadress

Katastriüksuse nimi

Katastritunnus

Uue liitumispunkti asukoha koordinaadid L-EST'92

Kehtiv võrguleping nr.

SOOVITAVA VÕRGUÜHENDUSE ANDMED MADALPINGEL 

Võrguühenduse läbilaskevõime tarbimisel A Võrku andmisel A

TEHNILISED ANDMED INVERTERITE KOHTA

Mudel HUAWEI SUN2000-KTL Maksimumvõimsus kW Arv TK

TOOTMISMOODULI ANDMED

Nimi Summaarne maksimumvõimsus kW 

Liik Energiamoodul, Allikas Päike

Täiendavad märkused:

TAOTLUSE ALLKIRJASTAMISEGA KINNITAN OMA SOOVI JA ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST.